Công Ty TNHH Một Thành Viên KYC Machine Industry Việt Nam

Trang chủTin tứcKiểm tra khả năng chịu tải của Hệ thống TM

Kiểm tra khả năng chịu tải của Hệ thống TM

2021.04.16

Ngày 16/04/2021 chúng tôi đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện theo tiêu chuẩn kiểm định của Nhật Bản để kiểm tra khả năng chịu tải của Hệ thống TM.

Việc kiểm tra khả năng chịu tải được thực hiện trong tình trạng giàn giáo được lắp ráp giống như khi khách hàng sử dụng trong thực tế.