Công Ty TNHH Một Thành Viên KYC Machine Industry Việt Nam

Trang chủTin tứcASP-1850A01

ASP-1850A01

2024.05.10

ASP-1850A01

Kích thước:  L 1,829  W500  H50

Sản phẩm đã hoàn thiện.

Kiểm tra.

Kiểm tra độ lệch:Tải 500Kg trong 30 phút

Kết quả đạt trong mức 25mm độ võng trung tâm.

Sản phẩm được chấp nhận.

Giao hàng trong nước.

Lô hàng mẫu xuất ra nước ngoà.

Chúng tôi rất mong nhận được đơn đặt hàng của bạn!